به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۷

همان آش و همان کاسه! / عیسی سحرخیز

در خصوص مصاحبه های تلویزیونی رئیس جمهور بارها نوشته و انتقاد کرده ام که تا در بر همین پاشنه می چرخد و تنها یک یا دو پرسشگر خاص سوال های کلیشه‌ای از آقای روحانی می پرسند چیزی نصیب ملت نمی شود، الا خستگی و خمیازه و در میانه ی راه، غرغر و عوض کردن کانال تلویزیون  یا دکمه خاموش رادیو را فشار دادن!

باز تکرار می کنم: برای دلخوشی مردم هم که شده، به جای انجام مصاحبه تلویزیونی، مصاحبه مطبوعاتی چالشی برگزار کنید، آن هم  با حضور یک دو روزنامه نگار شاخص، گیرم ممنوع القلم و ممنوع الکار!
مگر چه اتفاقی می افتد؟ آسمان که به زمین نمی‌آید!
به عنوان مثال، زیادش شما از انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی بر مبنای أصول قانون اساسی می گوئید و آن ها می پرسند: مگر بر مبنای أصول همین قانون اساسی هم، با «نظارت استصوابی»، «اعمال سلیقه‌ی شخصی احمد جنتی»،  «فرامین فراقانونی» و... «انتخابات آزاد» می توان برگزار کرد، آن هم وقتی که هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت می شود، سید محمد خاتمی از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری منع می شود و سرنوشت میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی هم می شود حبس خانگی؟!!