به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۲۲، ۱۳۹۷

کارتون / دیگه تمومه ماجرا

اصلاح‌طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا