به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۸

منوچهر بختیاری پدر جاویدنام پویا بختیاری امروز به وزارت اطلاعات احضار شد...

۳ ساعت بازجویی
پدر پویا بختیاری: نظام دشمن من است، من در صف مردم هستم من عاشق مردمم
منوچهر بختیاری در گفتگو با مسیح علینژاد از احضار خود می‌گوید: . به من و مادر پویا گفتند مراسم ۵ دی را در مسجد برگذار کنید. من زیر بار نرفتم و گفتم استادیوم آزادی را در اختیار خانواده‌های کشته شدگان قرار دهید.
به من و مادر پویا گفتند مراسم ۵ دی را در مسجد برگذار کنید. من زیر بار نرفتم و گفتم استادیوم آزادی را در اختیار خانواده‌های کشته شدگان قرار دهید.

امشب، شب یلدا به خواست منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری راس ساعت ۱۰ شب به مدت یک دقیقه چراغ‌ها را خاموش می‌کنیم تا «یاد پویاها» را زنده نگه داریم و پنجم در ماه هم در مراسم چهلم او و همه کشته‌شدگان راه آزادی شرکت خواهیم کرد.