به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۰۷، ۱۳۹۸

شعارهای مردم شجاع در آرامگاه پویا بختیاری در بهشت سکینه کرج

 درد ما درد شماست مردم بما ملحق شوید.
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم
روایت یک شرکت کننده در بهشت سکینه: «امروز که دوشکا و تک‌تیراندازها را روی سقف دستشویی و ساختمان‌های اندک موجود در بهشت سکینه دیدم، مطمئن شدم ما معترضان و نظام جمهوری اسلامی وارد فاز آخر رویارویی شدیم. من تا حالا بهشت سکینه نرفته بودم اما بیشتر شبیه پادگان بود تا قبرستان! من تک‌تیراندازها را وقتی همراهانم می‌خواستند بروند دستشویی دیدم. باورم نمی‌شد جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم به این وضوح تک‌تیرانداز به یک آرامستان آورده باشد.»