به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



دوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۸

اعلام ۳ روز عزای عمومی‌ در سراسر کشور به مناسبت چهلمین روز جانباختگان آبان ۹٨

دعوت مادران داغدار قتل عام آبان ۱۳۹٨
 از تمام ایرانیان جهان برای شرکت در ۳ روز عزای عمومی
 به مناسبت چهلمین روز جانباختگان