به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۹۸

مخالفت دادستانی با آزادی مشروط نازنین زاغری و نرگس محمدی

نازنین زاغری و نرگس محمدی
محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نازنین زاغری و نرگس محمدی از مخالفت دادستانی با آزادی مشروط موکلانش خبر داده است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از آقای بهزادی راد گفته است: 
“دادستانی همچنین با درخواست اعطای مرخصی موکلانم مخالفت کرده است.”

او گفته: “هم برای نازنین زاغری و هم نرگس محمدی درخواست آزادی مشروط و مرخصی داده بودیم که دادستانی با هر دو مخالفت کرده است در حالی که موکلانم طبق قانون مشمول بهره‌مندی از آزادی مشروط می‌شوند.”

نرگس محمدی ، فعال مدنی به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی-بریتانیایی هم به پنج سال حبس محکوم شده است.