به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۸

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

در چهلمین روز شهادت جان باختگان آبان ماه ۹۸ به روان پاک آنان درود می فرستیم 

ما مصرا خواستار آزادی فوری و هرچه سریع تر هزاران بازداشت شده این اعتراضات می باشیم . 

به نام خداوند جان و خرد
در چهلمین روز شهادت جان باختگان آبان ماه ۹۸ به روان پاک آنان درود می فرستیم. 
جبهه ملی ایران چهلمین روز جان باختن فاجعه بار صدها نفر از  فرزندان ایران زمین را در اعتراض های روزهای پایانی آبان ماه به دست گروه های سرکوبگر ، به ملت بزرگ ایران به ویژه خانواده های گرانقدر داغدار آن شهیدان راه آزادی دلارامی میگوید وبرای همه صبر وشکیبایی آرزو میکند و قویا میخواهدتا بستری فراهم شود که نمایندگان این خانواده ها بتوانند کمیته ای حقیقت یاب با یاری وکلا و حقوقدانان مستقل و خوشنام تشکیل دهند و آمران و عاملان قتل فرزندانشان را شناسایی و در دادگاه هایی با حضور قضاتی مستقل به دست عدالت بسپارند . 
ما  احترام و تکریم خود را نسبت به  این شهیدان و خانواده های شریف آنان ابراز میداریم . ما  مصرا خواستار آزادی فوری و هرچه سریع تر هزاران بازداشت شده این اعتراضات می باشیم . 

دوم دی ماه  ۱۳۹۸  
تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران