به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۸

مادر بزرگ پویا بختیاری: نوه‌ام را کشتید! خانواده‌اش را آزاد کنید

مادر بزرگ پویا بختیاری گفت که مراسم چهلم پویا را برگذار می‌کند.
مادربزرگ پویا می‌گوید: «مردم! نوه مرا کشتند. پویای مرا کشتند. فردا چهلم اوست. پسران، عروسم و نوه‌ام را بازداشت کرده‌اند. چهلم بچه‌ام است و نمی‌دانم آنها کجا هستند».