به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۸

سکوت یکی از مادران داغدار شکست (ويدئو)

سخنان تلخ و تکان‌دهنده‌ی این مادر نشان از اوج غم و خشم خانواده‌هایی می‌دهد که عزیزان شان در اعتراضات کشته شدند.

 مادر ابراهیم کتابدار فرزند دو‌کودک خردسال که با اصابت گلوله‌ای به قلبش در اعتراضات آبان ماه کشته شد.