به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۰۶، ۱۳۹۸

شعر پشیمانی، محمدرضا عالی‌پیام

تقدیم به خانواده بختیاری و بختیاری ها،
محمدرضا عالی‌پیام 
خجالت می‌کشم از روی مردم / ازین گندآفرینی، گندکاری
خجل از مام ستار بهشتی / خجل از خون پویا بختیاری


شعر پشیمانیاستاد محمدرضا عالی‌پیام این شعر را به خانواده‌ی بختیاری و بختیاری‌ها تقدیم کرده است.
پشیمانی 
از آن روزی که دادم رای آری
فقط شرمندگی و شرمساری
از آن چه گفتم و کردم پشیمان
نبوده حاصلش جز بدبیاری
نبوده حاصلش جز آه مردم
تورم، فقر، بی‌کاری، نداری
شکم‌های تهی از نان خالی
غم و اندوه و ماتم، اشک و زاری
هر آن چه نخبه در خانه نشسته
و یا از آب و خاک خود فراری
امور ملک دست اهل منبر
شیوخ روضه‌خوان، مداح ، قاری
خجالت می‌کشم از روی مردم
ازین گندآفرینی، گندکاری
خجل از مام ستار بهشتی
خجل از خون پویا بختیاری