به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۸

جهان، تشنه‌ی دروغ‌های شماست! ، رضا فرمند


شما در دروغ، همیشه از خود جلو می‌زنید


جهان، تشنه‌ی دروغ‌های شماست!

شما در دروغ، همیشه از خود جلو می‌زنید
دروغ شما سرخ نمی‌شود؛ پلک نمی‌زند
دروغ شما ناب و بی‌همتاست
جهان، تشنه‌ی دروغ‌های شماست!
*
چماق ایمان‌‌تان بالای پُرسش‌ها می‌چرخد
تا‌ منطق سکوت کند؛ تا حق بترسد
جهان، تشنه‌ی چماق‌های شماست!
*
شکنجه‌های شما روی هر درنده‌ای را سفید می‌کند
شکنجه‌های شما حمایت از ددان و دیوان است
جهان، تشنه‌ی شکنجه‌های شماست
*
شلاق‌تان به درد می‌خورد؛ به زخم می‌خورد
و طرح هر فریادی را قرمز و کبود
بر پوست و استخوان می‌کشد
شلاق‌‌تان هنر می‌کند
جهان، تشنه‌ی تازیانه‌های شماست
*
شما زنده‌ها را در تابوت‌ها می‌خوابانید تا سخن نگویند
و مرده‌ها را از تابوت‌ها بیرون می‌آورید تا سخن گویند
جهان، تشنه‌ی شاهکارهای شماست
*
تجاوزهاتان دعا و عبادت است
و دست‌ِ آزتان به هرچه رسید، حلال ‌
جهان، تشنه‌ی دعا و حلال‌های شماست
*
آه، زرتشتِ نیکی و راستی!
سرود‌ه‌های مِهرگستر‌اَت را
بر این سرزمین قتل و غارت زده
یکبار دیگر بلند می‌خوانی؟
*
خبرنامه گویا