به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۸

اطلاعیۀ نهضت مقاومت ملی ایران

 در سوگ  یاری از دست رفته   
زنده‌ یاد گیتی کاوه
با اندوه بی ‌‌پایان به اطلاع می ‌‌رسانیم که دوست گرامی و دیرینه‌ ی ما خانم گیتی (کاوه) نیوبی در ساعات بعد از ظهر روز جمعه، ششم دیماه ۱۳۹۸ برای همیشه دیده از جهان فروبست. 
خانم گیتی کاوه از اعضای قدیمی و بسیار فعال تشکیلات ما، عضو شورای عالی نهضت مقاومت ملی ایران و نیز سالهای متمادی مسئول طرفداران سازمان در انگلستان (لندن) بود.

گیتی کاوه که از سالیان دراز پیش از این به راه بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران پیوسته بود از یارانی بود که با آگاهی دقیق از دلائل حقانیت این راه بدان پیوسته بود و همواره با تمام وجود و سری پرشور و دلی پراحساس در راه پیشرفت آرمان آن و دراجرای وظایف سازمانی خویش کوشا بود.

گیتی کاوه زنی ایرانی بود آرمانخواه، به تمام معنی ایراندوست و شیفته ی آزادی که فقدان او برای یارانش ضایعه ای جبران ناپذیر بشمار می آید.

نهضت مقاومت ملی ایران با درد و اندوه بسیار در فِقدان این یار و همرزم گرامی و پیرو صمیمی و وفادار دکتر شاپور بختیار و دکتر ﻣﺣﻣﺩ مصدق، این ضایعه‌ی بزرگ را به همسر و غمخوار او، آقای کریستوفر نیوبی Christopher Newby، دیگر اعضای خانواده و همه‌‌ی دوستان و دوستداران آن زنده‌ یاد و همه ی یاران نهضت ملی ایران تسلیت گفته خود را در این مصیبت بزرگ شریک آنان می‌داند.

شنبه ۷ دیماه ۱۳۹۸

نهضت مقاومت ملی ایران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احترام آزادی فقدان خانم گیتی کاوه را به بازماندگان، دوستان و اعضای نهضت ملی ایران تسلیت می گوید.