به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۸

گزارش تکان‌دهنده فرانس‌۲۴ از کشتار آبان ۹۸

این فیلم ممکن است برای برخی از بینندگان نامناسب باشد.

کشتار آبان ۹۸