به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۹۸

رنگ های هفته، پیرایه یغمایی

شعر کودکانه ای از پيرايه يغمايی
دوشنبه مهربونیه
آبی آسمونیه

رنگ های هفته