به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۹۸

هِی...‌های... عاشقان! رضا مقصدی

آنجا که جان ِشیفته‌ی پویا -

در جستجوی شادی وُ آزادی‌ست

هم عشق، هم ترانه، شکوفاست.

هِی...‌های... عاشقان!

در این سکوت ِسرد ِ زمستانی -

آواز ِآتشین ِ شما زیباست.

زیباست هر درخت.

وقتی که دست‌تان

از شادی ِ زُلال‌ترین آب‌ها نوشت.

وقتی که رازتان-

آواز را برابر ِآیینه‌ها گرفت.

اما

تلخ‌ست روزگار.

وقتی که مادران ِ سیه‌پوش -

همدوش ِ دل‌شکسته‌ترین ماه گشته‌اند.

سخت‌ست روزگار

وقتی که مادران ِ سیه‌پوش -

آغوش ِغمگنانه‌ترین آه گشته‌اند.

اما

در ما ستاره‌ای

مهمان ِمهربان ِغزل‌های گندم‌ست.

اما

در ما سپیده‌ای

خُنیاگر ِخجسته‌ی طغیان ِ مردُم‌ست.

*

*

*