به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۹۸

آقای رویترز! رهبر ناز ناز ی ما دستور کشتار داده؟! بیام بزنمت؟!؛ ف. م. سخن

رهبر ناز ناز ی ما دستور کشتار داده؟! 
رویترز خر است! اسم اش را خبرگزاری معتبر گذاشته و خبر ناقص منتشر می کند! به قول حاج حسین شریعتمداری که امروز نوشت این خبرگزاری انگلیسی در مسیر انگلستان و امریکا گام بر می دارد، من هم معتقد هستم که این خبرگزاری ابله، با انتشار نصفه نیمه ی خبر، چهره ی رهبر انقلاب را مخدوش می کند و آن جوری که هست، نشان نمی دهد.

اول این که امام چهاردهم شیعیان، هرگز اینجوری که رویترز نوشته دستور مستقیم کشتار نمی دهد.

ایشان اول یک اشکی از هواداران اش می گیرد، یک مظلومیتی از خود بروز می دهد، یک روضه ای برای خودش می خواند و حتی خودش برای خودش بغض می کند، بعد که مخالفان او به این آه و زاری ها توجه نکردند، آن گاه سگ هایش را باز می کند تا پاچه ی مخالفان را بگیرند و آن ها را بدرند.

مثلا در جریان کوی دانشگاه مگر ایشان نبود که گفت اگر عکس مرا آتش زدند، عیبی ندارد؟! اگر تصویر مرا پاره کردند اِشکالی ندارد؟! مگر همیشان نبودند که گفتند که جسم ناقصی دارند که تقدیم حضرت امام زمان می کنند؟!

بعد از این که این ها را گفتند ناگهان حالت تغیّر اسلامی به ایشان دست داد و یکهو مثل امام علی که در اثر خشم جنگی، در خیبر را از بیخ کند، فرمان جمع کردن بساط فتنه را صادر کردند که طی آن یک عدد ریش تراش دزدیده شد و دانشجویان باریک اندام، شروع به کشته سازی کردند و خود را از بالای عمارت خوابگاه به زیر افکندند و از این کار ها.

حالا یک اتفاقی دوباره در سرزمین اسلام افتاده و یک عده کشته ساز به بهانه ی سه برابر شدن قیمت بنزین عزم کرده اند اسلام را بر اندازند و امریکای جنایتکار یک عده «کشته ساز» را به ایران اعزام کرده و این ها خودشان خودشان را کشته اند که بیندازند گردنِ آقا.

مثلا فیلم ابراهیم کتابدار را در مقابل محل کار ش گرفته اند که نشان می دهد او برای تماشای تظاهرات آمده بیرون مغازه که ناگهان گلوله می آید می خورد به قلب اش. مگر ندا آقا سلطان را همینجوری «خود کشته سازی» نکردند که به دنیا بگویند آقا خوبه آقا ناز ه آقای خوب آقا جون؟!

این بار حتی آقا دستور دادند از کسانی که اینجوری توسط ماموران شان به خاک و خون افتاده اند، حاجی شمخانی که خودش فرمانده عملیات «خود کشته سازی» بوده برود دلجویی کند از خانواده ی مقتولین، و مقتولین هم به فرمان ایشان شهید محسوب شوند و در بهشت جای ویژه ای برایشان در نظر گرفته شود.

فقط فرقی که این دفعه با دفعه قبل داشت این بود که به خاطر بنزینی بودن اعتراضات و زود مشتعل شدن آتش اعتراضات، آقا دیگر مثل کوی دانشگاه فرصت نکرد اشکی از مردم بگیرد بعد به قول عارفِ خواننده هزار نفر را گردن بزند.

ایشون خودش در بیت خودش برای خودش اشک ریخت و همانجا هم فرمان نابود کردن خودکشته سازان را صادر فرمود.

واقعا این رویترز چرا این قدر ابله است که خبر را ناقص منتشر می کند و چهره ی نورانی آقا را تاریک و حفره ی سیاه مانند نشان می دهد؟


خبرنامه گویا