به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، آبان ۱۴، ۱۴۰۰

سه مرجع روحانی از مسلمین خواستند در امر واکسیناسیون ویروس کرونا دخالت و اظهار نظر نکنند

 سه روحانی بلندپایۀ حکومت اسلامی، ناصر مکارم شیرازی، علوی گرگانی و جوادی آملی از "مؤمنان" و "مسلمین" خواستند که از اظهارنظر در خصوص واکسیناسیون در مقابل بیماری کرونا پرهیز کنند و  در این باره فقط از توصیه پزشکان و متخصصان پیروی کنند.

در این باره جوادی آملی گفت : "مؤمنان نباید در کاری که تخصص ندارند، اظهار نظر کنند، ضمن آن که نباید دیگران را از تزریق واکس ترساند."

ناصر مکارم شیرازی نیز گفت : "لازم است در این زمینه [تزریق واکسن] بر اساس تشخیص و توصیه متخصصان عمل" شود. اگر چه ناصر مکارم شیرازی نگفت که منظور او از "متخصصان" دقیقاً چیست، اما، آیت الله علوی گرگانی صریحاً گفت : "موضوع ضرورت و یا عدم ضرورت زدن واکسن و شخصی یا اجتماعی بودن آن باید توسط متخصصین پزشکی تعیین شود."

با این حال، از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در ایران خود رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، بی آنکه کمترین شناختی از امور بهداشتی و پزشکی داشته باشد، با دخالت در امر واکسیناسیون واردات واکسن ویروس کرونا را از کشورهای غربی به صراحت ممنوع اعلام کرد و با همین یک تصمیم باعث مرگ هزاران ایرانی شد. از آغاز شیوع بیماری کرونا در کشور  خود صدا و سیمای جمهوری اسلامی وسیعاً به تریبون روحانیان و مذهبیون منکر کرونا یا مخالف واکسیناسیون در مقابل این بیماری تبدیل شد : کسانی که به جای پزشکان گاه برای مداوای این بیماری "روغن بنفشه" و پشگل الاغ ماده (عنبر نسارا) و حجامت... تجویز کردند.

ناصر اعتمادی / رادیو بین المللی فرانسه