به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، آبان ۲۹، ۱۴۰۰

یک پیشنهاد عجیب از ۲۳۰۰ سال قبل که خامنه‌ای آن را اجرا کرد!!!


یک پیشنهاد عجیب از ۲۳۰۰ سال قبل