به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آذر ۰۱، ۱۴۰۰

اصفهانی‌ها از چه شیوه‌هایی در اعتراضات استفاده می‌کنند؟


اصفهانی‌ها از چه شیوه‌هایی در اعتراضات استفاده می‌کنند؟