به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۲۳، ۱۴۰۰

سهیل عبدی و فاطمه خوش‌رو، قهرمانان روز چهارم دادگاه آبان !!!

انقلاب ها سرزده از راه می رسند. گرانی قند جرقه ای می شود برای انقلابی به بزرگی انقلاب مشروطه!

سهیل عبدی و فاطمه خوش‌رو، قهرمانان دادگاه آبان !