به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۲۵، ۱۴۰۰

طنزهای بیژن اسدی پور

روی طنز کلیک کنید