به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۱

چاوز ساخت هواپیماهای بدون سرنشین به کمک ایران را تایید کرد
هوگو چاوز رییس جمهوری ونزوئلا گفت که  تولید هواپیماهای بی سرنشین را در چهارچوب همکاری های نظامی خود با ایران و دیگر متحدانش چون چین و روسیه آغاز کرده است و تولید اولین فروند این هواپیماها به پایان رسیده است.
به گفته چاوز این هواپیماهای بدون سرنشین برای تجسس هوایی و با اهداف دفاعی استفاده خواهد شد و کاراکاس قصد دارد تولیدات خود در این زمینه را صادر کند.
ونزوئلا تاکید کرده این هواپیماهای بی سرنشین مسلح نیستند و قابلیت تهاجمی ندارند.
رییس جمهوری ونزوئلا در عین حال گفته از این هواپیماهای بی سرنشین در مقاصد غیرنظامی نیز استفاده خواهد شد.
تصاویر این هواپیمای بی سرنشین در حالی که یک مقام ارتشی ونزوئلا در کنار آن ایستاده بود در تلویزیون ونزوئلا پخش شده است.
این هواپیمای بی سرنشین در زراد خانه دولتی کاویم قرار داشته و تلویزیون ونزوئلا در گزارشی ویژه گفتگوی آقای چاوز با این مقام ارتش را پخش کرده است. به گفته مقام ارتشی ونزوئلا این هواپیمای بی سرنشین تا ارتفاع ۳۰۰۰ متری پرواز می کند و می تواند پرواز خود را به مدت ۹۰ دقیقه ادامه بدهد.