به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۲، ۱۳۹۱

شهلا بهاردوست  
سرمقاله سایت البرز نیوز
چشم هر اختر پوينده که در خون مي گشت / برق خشمي زد و بر گرده ی شب خنجر شد
در آستانه فصلی دیگر ، سایت البرز نیوز گشوده شده است و اینک در معرض مردم فارسی زبان قرار دارد.  چنان که از ظاهر آن پیداست ، این رسانه می کوشد در حد توان خود منعکس کننده نظرات و آرای مترتب بر ساختار های اصلی جامعه امروز کشورمان باشد . ساختارهای اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی در این راستا دیده شده اند . نمی توانیم بگوییم که « البرز نیوز » رسانه ای خنثی و بدون موضع است ، زیرا اساسا بر این باور هستیم که بی طرفی در جامعه و سیاست بی معناست . شاید در صورت تدقیق شده ، می توانم گفته باشم که البرز نیوز برپایه اعتقاد به منشور حقوق بشر و مبانی تمدنی پذیرفته شده در دنیای آزاد ، می کوشد از دسته بندی سیاسی رایج پرهیز کند و درانعکاس نکات و در صورت لزوم پاسخ ها بی طرف باشد . بدیهی است که البرز نیوز مایل باشد رسانه ای چندوجهی و پلورالیستیک قلمداد شود ولی معنی ای که ما از پلورالیسم درک می کنیم ، این نیست که هر چه را که هر کس بیان داشت ، بدون توجه به معیارهای رسانه ای و اصول راهبردی ای که برای خود برگزیده ایم ، منتشر سازیم . طبیعی است که پلورالیسم را ما در عرصه ی عمومی جامعه می فهمیم و بر این باور هستیم که درجامعه ای که متمدن شمرده می شود ، نظرگاه ها بر هم تلاقی می کنند و به کنش و واکنش می رسند . از این رو قرار نیست که یک سایت یا نشریه برای این که ثابت کند جزمی و سازمانی نیست بخواهد یک سالاد روسی از آرای گاه ناهمخوان را ارائه دهد و مخاطب را در تعلیق بگذارد . البته بر حسب آن چه بدان باور داریم ، اصل بر« استقلال » است . یعنی خط و خطوط رسانه مان را از جایی اخذ نمی کنیم و در حوزه درک خود و همکاران و مشاورانمان گام برمی داریم . در این رهگذر بروز اشتباه ناممکن نیست که در صورت بروز ، صادقانه توضیح خواهیم داد و پوزش خواهیم خواست . از سویی دیگر« البرز نیوز » در بیان و انتشار مسائل با جانب گیری عمل نمی کند و به طور جد می کوشد مستدل و منطقی باشد، که البته امری حرفه ای است. می کوشیم پرنسیپ هایی از این دست را سرلوحه کار خود سازیم .
دیگر این که باید بگویم ، البرز نیوز به دنبال نشریات متعدد « سبز یعنی وطن » شکل گرفته است . به توصیه دوستان زیادی به این فکر افتادیم که در قالب یک سایت ، جدا از انعکاس خبرها و تحلیل های مهم و قابل ملاحظه روزانه ، به تهیه گزارش و خبر نیز بپردازیم . البرز نیوز در حد توان خود خواهد کوشید با کمک همکاران خود به رسانه ای برای انعکاس وقایع منتشر نشده نیز تبدیل شود . در این راستا به کمک دوستان چشم داریم و از جمیع نویسندگان ، صاحب نظران ، هنرمندان و اهل قلم فارسی زبان دعوت می کنیم که به ما یاری برسانند و حداقل « البرزنیوز » را از نظرها و انتقادات خود بی بهره نگذارند . در این سایت پس از ویرایش مطالب ، تا حد ممکن خواهیم کوشید رسم الخط نویسندگان یا تدوین کنندگان مطالب ( اگر پیش تر منتشر شده باشند ) حفظ شود . خواهشمندیم خوانندگان سایت در خصوص ترجیح شان حول این موضوع ، نظراتشان را با ما در میان بگذارند .
دیگر این که در سرمقاله ها که به تناوب هفتگی خواهد آمد نظری اجمالی خواهیم داشت بر سیر وقایع و نکات منتشر شده در سایت . مایه مباهات البرز نیوز خواهد بود که صاحب نظران کشورمان اگر نکات بارزی را در هفته درخور این ستون می انگارند برای درج ارسال دارند .
به عنوان نکته آخر مایلم به پاسداشت « قلم » به عنوان سمبل اندیشه که گاه می تواند به اعتراض و مبارزه بدل شود ، با آرمان « آزادی اندیشه و بیان بی هیچ حد و حصر و استثنا » و با گرامی داشت سالگرد اعدام زنده یاد « سعید سلطانپور » ، عضو کانون نویسندگان ایران که در سال ۱۳۶۰ اعدام شد ، نخستین سرمقاله « البرز نیوز » را به او تقدیم کرده باشم که خاطر عزیزش به شکوه و ماندگاری البرز سترگ است .
چشم هر اختر پوينده که در خون مي گشت / برق خشمي زد و بر گرده ی شب خنجر شد
سردبیر: شهلا بهاردوست
۳۰ خرداد ۱۳۹۱