به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۳۱، ۱۳۹۱

قيمت برنج در تهران ۲ برابر شمال کشور
جميل عليزاده شايق در گفتگو با مهر درخصوص کاهش نرخ برنج در بازار اظهارداشت: درحال حاضر قيمت برنج در بازار شهرهای شمالی کشور در حدود ۱۰ درصد کاهش يافته است.
وی با بيان اينکه هم اکنون قيمت هرکيلوگرم برنج طارم درجه يک (با ۲ تا ۳ درصد خرده و بدون ناخالصی) در بازارهای شمال در حدود ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان به فروش مي‌رود، درعين حال گفت: اما متاسفانه وقتی اين برنج مرغوب به بازارهای تهران مي‌رسد باوجود اينکه برخی افراد به اين برنج ناخالصی و خرده اضافه مي‌کنند در حدود ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسد!
دبيرانجمن برنج کشوردر ادامه با انتقاد از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اعلام شفاف ميزان برنج توزيع شده در بازار گفت: همانطور که قبلا گفتم، حتی اگر اين وزارتخانه برنجی در بازار توزيع نمي‌کرد و فقط اعلام مي‌کرد که مي‌خواهد برنج در بازار توزيع کند باز هم قيمت‌ها در بازار شکسته مي‌شد.
وی اضافه کرد: با اين وجود، متاسفانه هنوز مسئولان اين وزارتخانه به صورت شفاف اعلام نکرده‌اند که به چه ميزان برنج در بازار توزيع کرده‌اند، چون وقتی به بازار مراجعه مي‌کنيم يکی مي‌گويد بيش از ۲ کيلوگرم به هرکسی نمي‌دهند و ديگری مي‌گويد برای تهيه اين برنج به بازار مراجعه کرديم اما گفتند اين نوع برنج تمام شده است!
شايق درخصوص ميزان توليد برنج در سال جاری عنوان کرد: با توجه به اينکه ابتدای فصل کمی از نظر سرما و بارندگی شاليزارهای ما دچار مشکل شدند اما تصور مي‌کنم ميزان توليد برنجمان همانند سال گذشته در حدود ۲ ميليون و ۳۰۰ هزارتن باشد.
مهر