به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۱

دکترای افتخاری از دانشگاه آکسفورد برای آنگ سان سوچی
آنگ سان سوچی، در مراسم بزرگداشتی که دانشگاه آکسفورد، برایش ترتیب داده بود شرکت کرد.‬ او که خود فارغ التحصیل این دانشگاه بریتانیایی است در مراسم روز چهارشنبه مفتخر به دریافت دکترای افتخاری در رشته حقوق مدنی شد.
رهبر دمکراسی خواهان برمه در این مراسم گفت:‌ «در آن سال های سخت که در حصر خانگی بودم خاطراتم از آکسفورد را به یاد می آوردم. آن خاطرات کمک کرد تا بر چالش هایی که روبرویم بود، چیره شوم.» به دنبال سخنرانی دانشجویان و دانشگاهیانی که در مراسم بودند ایستاده و او را تشویق کردند.
خانم سوچی در حالی که روی لباس سنتی کشورش، روبدوشامبر مخصوص مراسم فارغ التحصیلی پوشیده بود و کلاه مخمل مخصوص را نیز به سر گذاشته بود، دیپلم افتخار را از دستان رئیس دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. آنگ سان سوچی، در اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی، در آکسفورد علوم سیاسی، فلسفه و اقتصاد خوانده است.
دانشگاه آکسفورد دکترای افتخاری را در سال ۱۹۹۳ به خانم سوچی تقدیم کرده بود اما آن نیز به سرنوشتی مشابه جایزه صلح نوبلی دچار شد که در سال ۱۹۹۱ به وی تعلق گرفته بود و آنگ سان سوچی از بیم آن که میانمار به او اجازه بازگشت به کشورش را ندهد، از گرفتن آنها بازمانده بود.
خانم سوچی تقریبا دو دهه در آکسفورد در جنوب انگلیس به سر برد و با همسر انگلیسی اش دو فرزندشان را به دنیا آورد. او در سال ۱۹۸۸ زمانی که برای مراقبت از مادر بیمارش به خانه رفت هرگز گمان نمی کرد که بازگشتش از میانمار، بیست و پنج سال طول خواهد کشید. در این مدت تنها چند بار توانست دو پسر و همسر مرحومش را ببیند. همسر خانم سوچی در سال ۱۹۹۹ درگذشت و هنگام مرگ او را ترغیب کرد که در برمه بماند و برای اهدافش مقاومت کند.