به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۱

صافیه صادقی به اتهام محاربه
 به ۱۵ سال حبس محکوم شد

صافیه صادقی از سوی دادگاه انقلاب شهر سنندج به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش نوروز، صافیه‌ صادقی ۲۳ ساله،‌ اهل سلماس که‌ در آبانماه سال ۸۹ در سنندج بازداشت شده‌ و به‌ مدت ۴ ماه تحت فشار و شکنجه‌ در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات این شهر‌ بوده‌ پس از دادگاهی فرمایشی بدون
 داشتن حق برخورداری از وکیل به‌ اتهام محاربه‌ به‌ ۱۵ سال زندان محکوم شده‌ است.
این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان شهر سنندج محبوس است و مقامات امنیتی با انتقال وی به‌ زندان سلماس و یا یکی از زندانهای استان ارومیه‌ مخالفت می‌کنند.