به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۱

سپاه پاسداران زنان ايران راتهديد کرد:
غيرتمندانه و شجاعانه وارد ميدان خواهيم شد!
درحاليکه فشارها و اعمال محدوديت برای پوشش و ظواهر شهروندان همچنان در حال تشديد است، معاونت فرمانده کل سپاه با دخالت در اين موضوع، با بيان اينکه برخورد نيروی انتظامی با مفاسد اجتماعی "غيرتمندانه" است، گفت: "فرهنگ‌سازی به تنهايی راه مقابله با بدحجابی نيست."
به گزارش فارس، حميدرضا مقدم‌فر با اشاره به اقدام اخير نيروی انتظامی در اعمال فشار و محدوديت برای بانوان و جوانان، اين اقدام را "مقابله با پديده‌های زشت اجتماعی" خواند و مدعی شد: نيروی انتظامی در حرکت اخير خود بسيار غيرتمندانه و بر اساس تعهدات دينی و وظايف ذاتی خود وارد ميدان شد.
وی افزود: امروز شاهديم که برخی دستگاه‌ها، اعم از فرهنگی و غيره به دليل اينکه قصد ندارند مورد اتهام واقع شده و يا از طرفدارانشان کاسته شود در اين زمينه به وظايف و تکاليف قانونی و شرعی خود عمل نمي‌کنند و از زير بار مسئوليت شانه خالی مي‌کنند.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، با استقبال از برخوردهای خشن و خارج از قانون ماموران گشت ارشاد گفت: "در چند هفته اخير شاهد بوديم که نيروی انتظامی در برخورد با مفاسد اجتماعی بسيار غيرتمندانه و شجاعانه وارد عرصه شد و اين اقدام بسيار تحسين برانگيز است."
اين مقام ارشد سپاه با ادعای اينکه "اين پديده بر اساس يک حرکت سازماندهی شده توسط عوامل داخلی و خارجی دنبال شده و از طريق ترويج مظاهر بدحجابی و فساد در کشور اهداف خاصی را در مقابله با اهداف انقلاب اسلامی پيگيری مي‌کنند، ادامه داد: بايد توجه کرد که اين تنها يک آسيب اجتماعی که بخشی از جامعه را درگير خود کرده باشد نيست، بلکه موضوعی هدفمند و برنامه‌ريزی شده است که به کمک بيگانگان و برخی عناصر داخلی و حتی گاهی به صورت باندي، عرصه فرهنگی جامعه را مورد هدف قرار داده است."
فارس