به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۱

پیشنهاد فرصت طلبانه ی صادق زیبا کلام به اصلاح طلبان:
راه برون رفت از این بن بست چیست؟!

مشاور مهدی کروبی: خامنه ای مايه ننگ ايران است!
زیباکلام: راه برون رفت از این بن بست و از این دور باطل آنست که اصلاح طلبان غرور و تشخص سیاسی شان را قدری زیر پا بگذارند و به جای حمایت از یک نامزد اصلاح طلب در انتخابات ۹۲ از یک نامزد غیر اصلاح طلب یا اصول گرا که بتواند دست کم یک حداقلی از اهداف آنان را تحقق ببخشد حمایت نمایند.
محمد باقر قالیباف کمابیش چنین شخصیتی است.
او نه ژان ژاک روسو است، نه نلسون ماندلا، نه مهاتما گاندی، نه دکتر محمد مصدق و نه مهندس مهدی بازرگان، نه وسلاو هاول و نه آن سان سوچی.
اما رئیس جمهوری خواهد بود که اگر نتواند زندانیان سیاسی را آزاد کند، دست کم می تواند شرایط آنان را اندکی در زندان بهبود بخشد. قالیباف اگر نتواند دانشجویان محروم از تحصیل را مجددا به دانشگاه ها باز گرداند، دست کم می تواند شرایط محرومیت و اخراج از دانشگاه را برای دانشجویان جدید قدری دشوارتر نماید.
همین یعنی یک گام به جلو. گرفتاری اساسی ما ظرف این یکصد سال گذشته آن بوده که همواره خواسته ایم که یک شبه ره صد ساله برویم و بدبختانه همواره هم در تلاش رفتن یک شبه به ره صد ساله نتوانسته ایم همان یک گام اولیه و ابتدائی را هم برداریم. تاریخ تراژیک جنبش یکصد ساله دموکراسی خواهی در ایران از مشروطه تا به امروز آیا گواهی غیر از این می دهد؟
برگرفته از هفته نامه آسمان

مشاور مهدی کروبی:  خامنه ای مايه ننگ ايران است!
در مراسم سالگرد جنبش سبز در تورنتو؛ سخنران برنامه آقای مجتبی واحدی روزنامه نگار و مشاور مهدی کروبی بود که در صحبت های خود علی خامنه ای را مايه ننگ اسلام و ايران دانست و تاکيد کرد امروز در ايران هيچ انتخاباتی بدون نظارت بين المللی آزاد نخواهد بود.
مجتبی واحدی گفت اگر اصلاح طلبی اين است که ما بار ديگر برگرديم به سيستمی که ثابت شده مجريان و ناظران انتخابات دزد آرای مردم هستند، من اصلاح طلب نيستم.
اگرچه در ذات همه انسانها اصلاح طلبی وجود دارد ولی من آن تعريف خشکی که در ايران وجود دارد قبول ندارم.
برگرفته از گویا