به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۶، ۱۳۹۱

اولین سفر اروپایی آنگ سان سوچی پس از ۲۴ سال
آنگ سان سوچی رهبر مخالفان برمه در اولین سفر اروپایی خود پس از نزدیک به یک ربع قرن، وارد ژنو شده است تا در آغاز این سفر در یک نشست سازمان ملل سخنرانی کند.
او قرار است در "سازمان بین المللی کار" وابسته به سازمان ملل که یک مبارزه طولانی علیه بیگاری و استفاده از کودکان کارگر در برمه را هدایت کرده است سخنانی ایراد کند.
آنگ سان سوچی بخش اعظم ۲۴ سال گذشته را در بازداشت خانگی سپری کرده است.
این که اولین بازدید او از اروپا از سال ۱۹۸۸ تاکنون است گام مهمی در فرآیند پیشرفت سیاسی این کشور تلقی می شود.
او در جریان این سفر دو هفته ای از کشورهای بریتانیا، سوئیس، ایرلند، فرانسه و نروژ بازدید خواهد کرد. سفر به نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبلی است که در سال ۱۹۹۱ برنده آن شده بود.
این دومین سفر خارجی او از زمان بازدید از تایلند در ماه مه است.
او پیش از ترک برمه به خبرنگاران گفت که انتظار دارد این سفر چشمانش را باز کند.
او گفت: "هر کشور متفاوت خواهد بود. وقتی وارد هر یک از آنها شدم خواهم دانست که (برمه) چقدر عقب مانده است."
خانم سوچی بخش اعظم دو دهه گذشته را به دلیل فعالیت های سیاسی زندانی بوده است. اما او اواخر سال ۲۰۱۰ آزاد شد و اخیرا در ماه آوریل اجازه شرکت در انتخابات پارلمانی را پیدا کرد و برنده یک کرسی شد.
تصمیم او برای سفر خارجی نشانه ای از اعتماد به دولت رئیس جمهور تین سین تلقی می شود که از زمان رسیدن به قدرت در سال گذشته مسیر اصلاحات را در پیش گرفته است. رای گیری سال قبل اولین انتخابات در برمه ظرف ۲۰ سال بود.
آنگ سان سوچی دختر آنگ سان رهبر استقلال برمه است.
او در سال ۱۹۸۸ پس از سال ها زندگی در خارج به برمه بازگشت تا از مادرش مراقبت کند اما آنجا ماند و رهبر جنبش دموکراسی خواهی کشورش شد که دهه ها تحت کنترل نظامیان بوده است.
او حتی در سال های ۱۹۹۱ پس از بردن جایزه صلح نوبل و ۱۹۹۹ در پی مرگ شوهر بریتانیایی اش، مایکل آریس، حاضر به ترک برمه نشد چرا که نگران بود دیگر اجازه ورود مجدد به کشور را پیدا نکند.
بی بی سی فارسی