به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۹۱

اخلال گری طرفداران رضا پهلوی
در تظاهرات آزادی زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم!
اطلاعیه برگزار کننده گان آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی در ۲- ژوئن در استکهلم
طی روزهای ۱۸و ۱۹ و ۲۰ یونی از طرف "کمیته حمایت از زندانیان سیاسی"، "میشن فری" و "سازمان سراسری پناهندگان ایرانی بیمرز" در شهر استکهلم آکسیونی در حمایت از زندانیان سیاسی سازمان داده شد که از طرف جمعی از جریانات سیاسی مورد حمایت قرار گرفت.
هدف از این کار جلب توجه افکار عمومی به مسئله زندانیان سیاسی در ایران بود. روز ۲۰ ژوئن طبق برنامه قبلی تجمعی برگزار شد که در آن نمایندگانی از احزاب و سازمانهای مختلف ایرانی و سوئدی برای سخنرانی حضور یافتند. در این میان جمعی از هوداران رضا پهلوی بدون اطلاع قبلی در محل آکسیون حاضر شدند و عکسهای رضا پهلوی را در میان جمعیت بالا بردند که با مخالفت حاضران، سخنرانان و مسئولین برگزارکننده تجمع روبرو شدند. مسئولین از آنان درخواست کردند که از آن جا که این اکسیون برای حمایت از زندانیان سیاسی سازمان داده شده است, از بالا بردن عکسهای رهبران، خود داری کنند و تنها به حمل پرچم و حمایت از زندانیان سیاسی بپردازند.اما به دلیل عدم توجه آنان به خواست برگزارکنندگان، این مراسم برای مدتی کوتاه تعطیل شد تا سپس به روال پیشین بازگردد. در این میان تعدادی از حاضران و سخنرانان که از شخصیت های سیاسی و نماینده پارلمان سوئد نیز بودند، به نشانه اعتراض به این حرکت طرفداران رضا پهلوی مراسم را ترک کردند.
در ادامه فردی که خود را "امید دانا" معرفی میکند، با همان شیوه ها ی آشنای حزب الهی رژیم جمهوری اسلامی در صدد بر هم زدن آکسیون برآمد. این فرد بدون توجه به موازین دمکراسی و بدون اجازه و وقت قبلی اقدام به لجن پراکنی علیه این برنامه و دست اندرکاران آن کرد. او با روش های فراگرفته در رژیم جمهوری اسلامی سعی در وارونه کردن واقعیت کرد و با شو تبلیغاتی "مصاحبه با شرکت کنندگان در تظاهرات" و سو استفاده از پاره ای از پناه جویان کوشید به همه القاء کند که گویا این آکسیون برای حمایت از رضا پهلوی بوده است. در ادامه این تبلیغات چنان مشمئز کننده و آش اینقدر شور شد که مصاحبه کننده خود ناگزیر شد به مصاحبه شونده ها خط دهد که بخاطر زندانیان سیاسی گرد آمده اند.
از طرف مسئول برگزاری این مراسم از یکی از افراد این گروه اغتشاش گر به نام خانم غفار پور خواسته شد تا با صحبت با همقطاران خود آنها را قانع کند تا به قوانین مدنی احترام بگذارند. در غیر اینصورت طبق قوانین موجود با آنان رفتار خواهد شد . ایشان اما بجای توجه به تذکر مسئولین با تهمت زدن به سخنرانان و برگزارکنندگان اکسیون، از این عمل قلدرانه طرفداران رضا پهلوی حمایت کردند.
این افراد با قلدری تمام سعی داشتند نخست این آکسیون را به کمپین طرفداران رضا پهلوی تبدیل کنند و زمانی که این حرکت با اعتراض برگزارکنندگان و جمعیت روبرو شد، تلاش کردند تا آنرا برهم زند. این گروه حتی به اعتراض سخنرانان که مایل نبودند در کنار عکس رضا پهلوی سخنرانی کنند وقعی ننهادند و عملا آن ها را وادار کردند که از سخنرانی خود صرف نظر کنند. سئوال اینجاست که آیا رضا پهلوی با این گونه ادبیات ترور شخصیت و حمله به مخالفان توسط هوادارانش میخواهد خود را بعنوان یکی از رهبران اپوزیسیون در میان مردم جا بیاندازد؟ تحمیل پرچم و تصاویر رضا پهلوی به برنامه های سیاسی دیگران قلدری آشکار و ضد همه پرنسیبهای شناخته شده سیاسی است و خصوصا در کشور سوئد جرم محسوب می شود.
با توجه به آمادگی این افراد برای بدتر کردن شرایطی که خود پیش آورده بودند ما تلاش کردیم در این برنامه بردبارانه عمل کنیم تا از بروز هر اتفاق ناگواری جلوگیری شود. ما اعلام می کنیم که این افراد حق ندارند بار دیگر قصد تحمیل برنامه سیاسی خود را به فعالیتهای اعلام شده و سازمان داده شده توسط دیگر جریانات اپوزیسیون داشته باشند. این افراد می توانند در جایی که خود تظاهرات اعلام کرده هر کاری با پرچم سلطنت و عکس رضا پهلوی بکنند .
این افراد و خصوصا شخص خانم غفارپور که محرک این فالانژ بازی بود باید متوجه باشند که ما در آینده برای پیش برد سالم فعالیتهایمان و جلو گیری از مزاحمتهای بعدی از پلیس سوئد کمک خواهیم گرفت. ما اینگونه رفتارها را شدیدا محکوم میکنیم.و از کلیه آزادیخوان در خواست میکنیم که با آنان رفتار شایسته خود آنان را داشته باشند و یکصدا اینگونه رفتارها را محکوم کنند.
ما عمیقا متاسفیم که شخصیتهای سیاسی دعوت شده و جریاناتی که از کمپین حمایت کردند, علی رغم تلاش و صرف وقت برای شرکت در این تجمع، مجال حضور موثر نیافتند و مجبور شدند اجتماع را ترک کنند و به دلیل فضای موجود از ایراد سخنرانی خودداری کنند.

کمیته برگزاری آکسیون حمایت از زندانیان سیاسی _ سوئد استکهلم
عزت دولت آبادی _فرشاد پاشازاده _حسین جاسبی
۲۴ یونی ۲۰۱۲

تظاهرات در استکهلم