به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۰۲، ۱۳۹۱

مذاکرات هسته‌ای، مدل جلیلی‎
کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر