به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مرداد ۱۷، ۱۳۹۳

خاطرات تلخ و شیرین دکترسعید فاطمی خواهرزادهً دکترحسین فاطمی

دکتر سعید فاطمی

و منشی شخصی، مترجم و همکار صدیق

دکتر محمد مصدق

 در دادگاه لاهه درسال ۱۳۳۱ 

یک فیلم مستند از مایکل قهاری


از سمت راست: دکتر سعید فاطمی، دکتر غلامحسین مصدق و دکتر محمد مصدق
در دادگاه بین المللی لاهه

خاطرات تلخ و شیرین دکترسعید فاطمی

یک فیلم مستند از  مایکل قهاریفیلم مستند خاطرات دکتر سعید فاطمی، منشی و همکار صدیق دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه را مایکل قهاری در آستانه نود سالگی این یار مصدق و خواهرزاده ی دکتر حسین فاطمی ساخته است.
از دکتر سعید فاطمی مقالات زیادی درباره ی نهضت ملی ایران و جنبش ملی شدن نفت منتشرشده اما این نخستین فیلم مستندی است که به زندگی وی پرداخته است.