به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اسفند ۰۳، ۱۳۹۴

پوستر انتخاباتی آقای برقی با شعار نه شرقی نه غربی + عکس