به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۵، ۱۳۹۴

گروه موسیقی شِنو، موسیقی فولکلوریک شاد

با گروه شِنو آشنا شوید ــ موسیقی سنتی و فولکلوریک شاد 
سروش کمالیان، مهدی هدایی،بهزاد حسن زاده، ترگل خلیقی، شیما شاه حسینی، آلاله ابوترابی، مینا دریس