به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۴

​ رضا دقتی در انجمن علمی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ​کالیفرنیای جنوبی


همچنین روز یکشنبه ۲۸ فوریه کارگاه عکسی با حضور رضا برگذار خواهد شد که فرصتی است برای دیدن کارهای دانشجویان و بحث پیرامون عکاسی.

در صورت تمایل لطفا ثبت نام کنید
www.pacsausc.com