به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۴

کوسه، تمساح را خورد

کوسه، تمساح را خورد / برگرفته ازسایت خودنویس