به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۹، ۱۳۹۴

شهرداری تهران گدایان پایتخت را ثروتمند توصیف کرد

فرزاد هوشیار پارسیان، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، مدعی شده است که بیش از ۵۰ درصد گدایان تهران ثروتمند هستند و ۳۵ درصد آنان به طور خانوادگی و غیررسمی فعالیت می کنند.
مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران همچنین گفته است که تنها ۱۵ درصد گدایان تهران حقیقتاً نیازمند هستند و بخشی از آنان را نیز مهاجران افغان و پاکستانی تشکیل می دهند. 

فرزاد هوشیار پارسیان نگفته است که منظور او از گدایی غیررسمی چیست و آیا گدایان رسمی هم در کشور وجود دارد یا نه. با این حال، مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفته است که ۳۰ تیم گشتی وظیفۀ جمع آوری گدایان در مناطق و معابر اصلی شهر تهران را برعهده گرفته اند و برای موفقیت انجام این طرح اسامی این معابر اعلام نمی شود. 

فرزاد هوشیار پارسیان همچنین مدعی شده است که گدایان تهران درآمدهای میلیونی دارند و غالباً نیز به صورت سازمان یافته و خانوادگی به گدایی روی می آورند. 


شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، به تازگی گفته بود که با موافقت دولت، شهرداری پایتخت وظیفۀ جمع آوری دست فروشان، معتادان بی سرپناه، گدایان و دیگر نمادهای محرومیت و آسیب های اجتماعی را برعهده گرفته است. در انجام این مسئولیت مأموران شهرداری غالباً با خشونت نیز رفتار می کنند که بعضاً به مضروب و گاه کشته شدن قربانیان نیز منجر شده است.در حالی که شهرداری تهران گدایان پایتخت را ثروتمند توصیف کرده است، رییس "کمیتۀ امداد امام خمینی" به تازگی اعتراف کرد که جمهوری اسلامی ایران جز فقر و فقیر تولید نمی کند و هیچیک از مجالس و دولت های این کشور طی سی و هفت سال گذشته نتوانسته اند فقر را در این کشور کاهش دهند.