به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۶، ۱۳۹۴

“دکتر خدیجه ربیعی با نور افکن می‌آید” / عکس

خدیجه ربیعی نامزد انتخابات مجلس که از حوزه بروجن کاندیدا شده و توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شده در کانال رسمی تلگرام خود این عکس را از خود منتشر کرده و زیر آن نوشته است: “دکتر خدیجه ربیعی با نور افکن می‌آید”.