به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۰۴، ۱۳۹۴

طراح انگلیسی کودتای سوم اسفند / عکس نوشت

دموند آیرون ساید
پرتره ژنرال انگلیسی "ادموند آیرون ساید"فرمانده قشون بریتانیا در شمال ایران که از او به عنوان طراح اصلی کودتای سوم اسفند 1299 و حامیان رضاخان نام برده می شود؛ این عکس در سال 1935 میلادی یعنی چهارده سال پس از کودتا در انگلیس برداشته شده است.
به روایت تاریخ ژنرال آیرون سایند گرچه در 28 بهمن یعنی چهار روز قبل از کودتا ایران را ترک کرد اما در 23 بهمن دیداری با رضاخان داشت که مورخان گفته اند نقشه کودتا در آن دیدار به رضاخان داده شده است. این افسر انگلیسی در خاطرات خود با تاکید بر اینکه این او بوده که کودتا کرده درباره ملاقات با رضاخان می نویسد: "پیش از ترک ایران و درملاقات با رضاخان سركردگي قزاقان ايراني را به طور قطعي به او سپردم. او مردي واقعي و رك‌ترين مردي است كه تاكنون ديده‌ام. به او گفته‌ام كه قصد دارم بتدريج به او اختیارات بیشتری بدهم اما دو نكته را برايش روشن کردم اول اینکه به ما از پشت خنجر نزند که این به معنی نابودی اوست و دوم اینکه شاه را برکنار نکند. رضا با چرب زباني قول داد و من و او دست يكديگر را فشرديم."
فرارو