به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۹۴

سفر ۵ روزه پاپ فرانسیس به مکزیک / عکس