به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۴

محمدباقر نوبخت: صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته است

ورشکستگی صندوق بازنشستگی

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته است که صندوق بازنشستگی کشور ورشکسته است و اگر فکر اساسی دربارۀ آن نشود. کشور با مشکلات عدیده روبرو خواهد شد.

او گفته است که هم اکنون دولت حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و بخشی از کارمندان دولت را می پردازد، اما، به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند همۀ مشکلات کشور را طی برنامۀ ششم توسعه حل کند.
محمدباقر نوبخت در توصیف ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشور گفته است که "هم اکنون دولت از یک کارمند کسورات بازنشستگی کم می کند و به هفت بازنشسته مستمری می پردازد." 
پیش از این محمود اسلامیان، مدیر عامل صندوق بازنشستگی ایران، با اشاره به برخی پرونده های بزرگ فساد مالی در این صندوق هشدار داده بود که صندوق بازنشستگی کشور بدون یاری دولت قادر به ادامۀ حیات نیست. مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور قطع ورودی ها یا در واقع بحران بیکاری کشور را مهمترین عامل ورشکستگی صندوق بازنشستگی دانسته و افزوده بود : "در حالی که باید به ازای هر ۶ شاغل یک نفر بازنشسته داشته باشیم، در ایران این نسبت کمتر از ۱ است. یعنی به نسبت ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار شاغل، ۱ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر بازنشسته در کشور وجود دارد و هر سال نیز ۳۰ هزار نفر را بر شمار بازنشستگان کشور اضافه می شود. "
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در ایران، نیز بسیار پیش از این هشدار داده بود که بحران بیکاری زندگی میلیون ها مستمری بگیر صندوق‌های بازنشستگی کشور را به خطر انداخته است، آنهم به این دلیل ساده که نرخ بالای بیکاری و نرخ بسیار نازل اشتغال بر وضعیت مالی صندوق های بازنشستگی کشور اثری مخرب گذارده اند. 
او پیش بینی کرده بود که به زودی دولت ناگزیر شود فقط ۵٠ درصد بودجۀ سالانۀ کشور را تنها صرف پرداخت مستمری بازنشستگان کند و واضح است که چنین «راه حلی» به دلیل کاهش ۸۰ درصدی بهای نفت و دهها هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی امکانپذیر نیست. خود صندوق تأمین اجتماعی که دارای بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است، طی سالهای اخیر ناگزیر بوده برای پرداخت حقوق بازنشستگی دست به استقراض زده و یا اموال خود را به فروش برساند.
رادیو فرانسه