به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۸، ۱۳۹۴

آیت‌الله علی خامنه‌ای،

درباره "نفوذ" دشمن 
از طریق انتخابات هشدار داده است.

به گزارش وبسایت رسمی رهبر ایران، او امروز، چهارشنبه ۲۸ بهمن، گفته است:
"دشمن درصدد است افکار عمومی را از اهداف پلید خود غافل نگه دارد.
آنها می‌خواهند در انتخابات اعمال نفوذ کنند."
خامنه‌ای به مردم ایران توصیه کرده است که "آگاه باشند و در نقطه‌ی مقابل خواست دشمن عمل کنند."
در ماه‌های اخیر این چندمین باری است که رهبر ایران درباره مساله نفوذ هشدار می‌دهد.
او حدود یک ماه پیش گفت:
"اگر عنصر نفوذی به‌شکلی وارد مجلس و خبرگان و دیگر ارکان شود، مثل موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود."