به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۷

تسلیت جبهه ملی ایران به خانواده ارجمند آقای عبدالفتاح سلطانی

آزادی فوری و بی قید و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را خواهانیم. جبهه ملی ایران
درگذشت نابهنگام هما ، دُخت جوان حقوقدان برجسته و مبارز کشور آقای عبدالفتاح سلطانی را که نه سال است به جرم دفاع از شهروندان بیگناه در برابر ستم و خشونت ساختاری در زندان بسر می برد، به خانواده گرامی سلطانی بویژه مادر داغدیده بانو معصومه دهقان، و فرزندانشان مائده، حامد و هومن،  صمیمانه تسلیت می گوییم. ما بردباری و تندرستی همه خانواده، و نیز آزادی فوری و بی قید و شرط آقای عبدالفتاح سلطانی را خواهانیم.
تهران – جبهه ملی ایران
۱۴ امرداد ۱۳۹۷