به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مرداد ۱۵، ۱۳۹۷

مصاحبه ی شادروان دکتر شاپور بختیار: من به ملت ایران هیچ ایرادی ندارم. ...

 به مناسبت ، ششم اوت ٢٠١۸ ، بیست‌ و‌هفتمین سالروز قتل دکتر شاپور بختیار
امسال نیز، به دعوت نهضت مقاومت ملی ایران روز دوشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۷ برابر با ۶ اوت  ۲۰۱۸، اعضای خانواده، آشنایان، یاران، هواداران و دیگر هموطنان شاپور بختیار برای گرامی ‌داشت یاد او بر مزار وی و سروش کتیبه  در گورستان مون‌‌‌پارناس ــ پاریس از ساعت چهار (۴) تا پنج ‌و‌ سی دقیقه (۵:۳۰) 
بعد از ظهر گرد خواهند ‌آمد.