به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۸

عربستان : جهان در حال صف‌آرایی در مقابل ایران است

عادل الجُبیر وزیر امور خارجۀ عربستان
وزیر امور خارجۀ عربستان، عالد الجُبیر، می‌گوید که سیاست ها و اقدام های خصمانه و تهاجمی جمهوری اسلامی ایران به یک مسئلۀ جهانی بدل شده و جهان در حال صف آرایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران است. این صف آرایی یا رویارویی، به گفتۀ الجُبیر، زمانی خاتمه خواهد یافت که رفتار رژیم ایران تغییر کند.

عادل الجُبیر، وزیر امور خارجۀ عربستان، دیروز یکشنبه ٢٣ ژوئن با همتای فرانسوی خود، ژان-ایو لودریان، در پاریس ملاقات و دربارۀ افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. عادل الجُبیر در مصاحبه ای اختصاصی با روزنامۀ لوموند گفته است که دولت ریاض همانند دولت واشنگتن امیدوار است که میان آمریکا و ایران درگیری و جنگ روی ندهد، هر چند همۀ اقدام های جمهوری اسلامی ایران بستر را برای بروز چنین جنگی فراهم می سازد.

وزیر امور خارجۀ عربستان گفته است که جمهوری اسلامی ایران نمی تواند به کشتی های نفتکش و خطوط انتقال نفت در خلیج فارس حمله بکند و موشک های بالستیکی در اختیار حوثی های یمن بگذارد تا به وسیلۀ آنها عربستان را آماج حمله قرار بدهند، آنوقت انتظار داشت که جنگی روی ندهد. عادل الجُبیر سپس افزوده است : "ما وظیفه داریم در برابر حملات از خود دفاع کنیم [...] و ایران بهای سیاست های تهاجمی و خصمانه اش را خواهد پرداخت، اگر بخواهد به این سیاست ها ادامه بدهد."

وزیر امور خارجۀ عربستان تصریح کرده است که همه می خواهند از وقوع جنگ میان آمریکا و حکومت اسلامی ایران جلوگیری کنند، اما، همه در عین حال به این آگاهی رسیده اند که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران باید تغییر بکند و حکومت تهران نمی تواند به این سیاست ها ادامه بدهد.

عادل الجُبیر سپس گفته است که بسیاری از کشورها همانند فرانسه، بریتانیا و ژاپن به حکومت اسلامی ایران همین پیام را دادند. آنان گفتند که وضعیت موجود قابل دوام نیست، اما، پاسخ ایران به این پیام ها حمله به تانکرها از جمله یک تانکر ژاپنی در خلیج فارس آنهم همزمان با حضور نخست وزیر ژاپن، شینزو آبه، در تهران بود.

وزیر امور خارجۀ عربستان در ادامه افزوده است : "اگر جهان یک صدا با جمهوری اسلامی ایران سخن بگوید، پیامی که به جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید، قوّی تر خواهد بود."

وزیر امور خارجۀ عربستان سپس گفته است که سیاست ها و اقدام های خصمانه و تهاجمی ایران به یک مسئلۀ جهانی بدل شده است و جهان در حال صف آرایی در مقابل جمهوری اسلامی ایران است. این صف آرایی یا رویارویی، به گفتۀ الجُبیر، زمانی خاتمه خواهد یافت که رفتار رژیم ایران تغییر کند.

وزیر امور خارجۀ عربستان در ادامه گفته است که تغییر رفتار حکومت اسلامی ایران نیازمند آن است که سه مسئلۀ به هم مرتبط جمهوری اسلامی ایران یعنی برنامه های اتمی و موشکی این کشور و دفاع آن از تروریسم موضوع مذاکره قرار بگیرند. 
الجبُیر گفته است که جمهوری اسلامی ایران با تحویل موشک های بالستیکی به حزب الله لبنان و شورشیان حوثی در یمن در اصل قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. وزیر امور خارجۀ عربستان همانند رئیس جمهوری آمریکا، توافق اتمی با ایران را ناقص و بد توصیف کرده، زیرا، به گفتۀ او، این توافق، دست جمهوری اسلامی ایران را باز می گذارد تا دوازده سال پس از امضای برجام غنی سازی اورانیوم را بدون هیچ محدودیتی برای تولید جنگ افزار اتمی ازسربگیرد.

رادیو بین المللی فرانسه