به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۹۸

ایران کجاست؟- آواز: طاهره فلاحتی

تصنیف قدیمی- شعر از میرزاده عشقی
ایران کجاست؟
طاهره فلاحتی

ایران کجاست؟
این خرابه قبرستان نه ایران ماست / این خرابه ایران نیست پس ایران کجاست؟تصنیف قدیمی- شعر از میرزاده عشقی
تنظیم: حسین میمنی
آواز: طاهره فلاحتی
سه تار: حسین میمنی
تمبک: محمد سیدی
تصویر: حسین میمنی و پرهام پاشایی