به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۱، ۱۳۹۸

هشدار امام جمعه اسالم به ترامپ

دست از پا خطا کنی، ایوانکا باید لباس عزای مشکی بپوشد