به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، تیر ۰۸، ۱۳۹۸

عکس روز

انهدام پل‌ جنوای ایتالیا با ۵۵۰ کیلو مادۀ منفجره