به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۲۹، ۱۳۹۸

كودكان نبايد در هيچ زمينه اى كار كنند،جز روياهايشان! دنا بابااحمدی

روز جهانى مبارزه با كار كودكان رابه ياد آريم
سازمان بين المللى كار(ILO) دوازدهم جون سال ٢٠٠٢ را روز جهانى مبارزه با كار كودكان اعلام كرد، دولتها، برخى از كارفرمايان،سازمانهاى كارگرى و فعالان مدنى همچنين ميليونها إنسان از سراسر جهان از آن استقبال كرده تا وضعيت كار كودكان را برجسته كرده و آنچه را كه مى توانند براى كمك و رهايى اين كودكان انجام دهند و به عرصه عمل در آورند.


هفده سال پس از آن أهداف توسعه پايدار كه تعهدى جهانى و إلزام آور براى پايان دادن به كار كودكان را شامل مى شد به آن أضافه كرد (SDGs) و هر عضو اين كنوانسيون را موظف به إقدامات فورى و موثر براى ريشه كن كردن و پايان دادن به از بين بردن بدترين شكل كار كودكان را همراه داشت. طبق اسناد سازمان بين المللى كار، بدترين شكل كار كودكان تمامى أشكال برده دارى و شيوه هاى مشابه آن،مانند فروش و قاچاق كودكان،سرقت كودكان براى كار اجباري،استفاده از كودكان در جنگها،استفاده از كودكان براى فحشا و پورنوگرافى،استفاده كودكان براى فعاليتها غير قانونى بويژه توليد و قاچاق مواد مخدر و كارهايى كه به سلامت و امنيت كودك آسيب برساندشامل مى شوند.

با همه اين اقدامات در حال حاضر ١٥٢ميليون كودك در جهان قربانى بدترين شكل كار كودكان هستند،

امسال مصادف است با صدمين سال تاسيس سازمان بين المللى كار اين ارگان تصميم دارد پيشرفتهاىش را در طول اين يك صد ساله جشن بگيرد،بى شك يكى از مهمترين پيشرفت هاى آن،تصويب روز جهانى مبارزه با كار كودكان است و همچنين خواستار پايان دادن به كار كودكان در تمام أشكال تا سال ٢٠٢٥ مى باشد.از بين بردن كار كودكان به عنوان أولويت ملى و بين المللى و با شناخت اينكه كار كودكان بوضوح ناشى از فقر است ،نياز به راه حل دراز مدت در رشد اقتصادى پايدار و كاهش فقر،وآموزش جهانيست.

أعضاء كنوانسيون مبارزه با كار كودكان موظفند اقدامات فورى و مؤثر براى امنيت و از بين بردن بدترين أشكال كار كودكان كه در بالا ذكر شد فوريت قائل شوند واصطلاح كودك بايد به همه أفراد زير هجده سال اطلاق شود ،هر عضو بايد با توجه به اهمييت تحصيل در از بين بردن كار كودكان اقدامات مهمى انجام دهد،اطمينان از دسترسى به آموزش ابتدائى رايگان،امكان مناسب آموزش حرفه اى،شناسايى و دسترسى به كودكان در معرض خطر،توجه ويژه به وضعيت دختران،إلزام همكارى أعضاء براى ريشه كنى فقر و آموزش جهانى.

نگاهى به آمار و ارقام

در جهان ٢١٥ ميليون كودك بين سن هاى ٥تا ١٧ سال مشغول به كارند١٥٢ ميليون قربانى كارند كه سن آنها بين ٥ تا ١١ ساله اند و ٨٨ ميليون آنها پسر ،٦٤ميليون آنها دخترند ،٧٣ ميليون مشغول به كارهاى خطر ناك هستند كه ١٥ تا ١٧ ساله اند از همين ٧٣ ميليون،١٩ ميليون زير ١٢سالند
تعداد كودكان كار در قاره هاى مختلف
افريقا ٧٢.١ ميليون
آسيا ٦٢.١ميليون
امريكا ١٠.٧ ميليون
كشورهاى عرب ١.٢ ميليون
اروپا و آسياى مركزى٥.٥ميليون

در صد كودكان در كارهاى گوناگون

٧١٪؜ كشاورزى،دامدارى،جنگلدارى و ماهيگيرى
١٧٪؜ خدمات
١٢٪؜ صنعت و معادن

كشور ايران
ايران عضو سازمان بين المللى كار و از امضا كنندگان آن وكنوانسيون مبارزه با كار كودكان ،حذف كار اجباري كودكان و تبعيض را نيز تصويب كرده.
در ايران آمار دقيقى از كودكان كاروجود ندارد اما وجود بيش از ٢٠ هزار نفر كودك كار در تهران تائيد شده است
در ماده ٧٩ قانون كار ايران آمده :كار براى كودكان زير ١٥ سال ممنوع است و ماده٨٤ قانون كار پيش بينى كرده كه در مشاغل و كارهايى كه ماهيت آن براى سلامتى يا أخلاق كار آموزان و نو جوانان زيان آور است حداقل سن كار ١٨ سال تمام خواهد بود كه تشخيص اين امر با وزارت كار و أمور اجتماعى است.

كمپانيهاى استفاده كننده از كودكان كار در حال حاضر شامل ده كمپانى مى شوند

نستله Nestle
اچ و ام H&M
مالبورو Marlboro (Philip Morris) 
مايكروسافت Microsoft 
اسپورت دايركت Sport Direct 
بريتيش امريكن تنباكو British American Tobacco 
اپل Apple 
نيو لوك New Look 
ژاپن اينترنشنال تنباكو Japan Tobacco International (JTI)
هرشيزHershey’s 

آمار و ارقام بر گرفته شده از سايت سازمان بين المللى كار(ILO) هستند.

دنا بابااحمدی