به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۹۸

جبهه ملی ایران قتل زندانیان سیاسی را شدیداً محکوم می‌نماید

خبر فاجعهبار بود و دهشتناك. زندانی سیاسی بيست و يكساله، آقای «علیرضا شیر محمدعلی»، از فرزندان اين مرز و بوم در زندان مخوف فشافويه با بيش از سی ضربه چاقوی دو قاتل حرفهای جان باخت. او که به دلیل حق‌طلبی و آزادی‌خواهی در پشت میله‌های زندان قرار گرفته و درحقیقت اسیر وجدان بیدار خود بود، در یک جنایت آشکار جان خود را ازدست داد. 


در انبوه اخبار داخلی و خارجی اين خبر آن‌سان كه بايد در مركز توجه قرار نگرفت. صدا و سيمای جمهوری اسلامی كه كوچكترين اخبار نقض حقوق بشر در كشورهای غربی را با هيجان بارها و بارها منعكس میكند، كوچكترين اشارهای به اين فاجعه نمینمايد و نهاد انتصابی ديگر یعنی قوه قضاييه ضرورت پاسخگويی به وجدان عمومی جامعه را درك نمیكند.

طبق قوانين جهانی و حتی قوانين داخلی با وجود تمامی كاستیهایش حفظ جان متهم و مجرم بر عهدهی قوه قضاييه است، كه مبالغ هنگفتی از بودجه مملكت صرف این قوه عریض و طویل می‌شود تا مثلاً عدالت را در جامعه برقرار نماید .

تفكيك زندان بر اساس نوع جرم و سن از بدیهیترين قوانين پيشگيری از تشديد و تكثير جرم است.

حقوق انسانی مجرم و متهم به هيچ بهانه ای نبايد زير پا گذاشته شود.

هرچند محكوم ساختن هر فردی به جرم دگرانديشی خلاف عدالت ومبانی حقوق بشر است، و اصولاً دگراندیشی در قوانین هیچ‌یک از کشورها از جمله در قوانین جمهوری اسلامی جرم تلقی نمی‌شود، اما حتی در اين قوانین  پر از كاستی و تناقض، تنها قاضی است كه تعيين کننده مجازات است و كسی حق ندارد فراتر از حكم قاضی مجازات كند. تا كی بايد شاهد قتل زندانیان سیاسی در زندان‌ها و فجايعی چون كهريزك، فشافويه، گوهردشت، اوین و سایر زندان‌ها در جمهوری اسلامی باشيم و حاكمان با دروغ و تزوير، دم از عدالت بزنند؟

جبهه ملی ايران با تسليت به خانواده شادروان علیرضا شیر محمدعلی، خواهان روشن شدن ابعاد پنهان این فاجعه و برخورد قاطع با عاملان اين جنایت  در دادگاهی قانونی ، علنی  و بی طرف است.

بیست ششم خرداد ماه 1398
تهران هیأت رهبری اجرائی جبهه ملی ایران